BiebBlog

Vlissingen

Bibliotheekmedewerkers
aan het woord

24 november 2014 @ 08:00 door | 10 reacties

Onderzoek rekent af met onzin over ‘Vlissingen’

Afbeelding-Gemeentearchief-

Toponymisten worstelen met de verklaring van een groot aantal inge-plaatsnamen. Dat gaf ruimte voor verschillende speculaties en interpretaties. Historici verwezen in hun publicaties voorzichtig naar het bestaan van diverse aannames. Een nieuw onderzoek naar de oorsprong van de naam ‘Vlissingen’ heeft een verrassende conclusie opgeleverd.

Nederland Schrijft
In de afgelopen 20 jaar dook Frank Puylaert (Sas van Gent, 1932) in de archieven. Hij sprak met kenners en leken, las meters literatuur en kwam erachter dat de verklaring van veel inge-plaatsnamen heel simpel …

lees verder...
20 november 2014 @ 08:00 door | 1 reactie

Van analoog naar digitaal

ebook_2

Overgang
Inmiddels ben ik alweer ruim dertien jaar werkzaam als medewerker Klantcontact bij onze bieb. Het meest in het oog springend in die afgelopen periode is de overgang van het lezen van boeken ter ontspanning en als naslagwerk naar het digitale lezen en het gebruik van zoekmachines als Google.

Helder
Aanvankelijk bestond mijn werk voornamelijk uit het innemen en uitlenen van stapels boeken, cd’s en video’s. Wij zaten toen bij binnenkomst in de bibliotheek aan de linkerzijde in het door ons zogenoemde ‘frietkot’. …

lees verder...
6 november 2014 @ 09:29 door | 3 reacties

De VoorleesExpress zoekt vrijwilligers

Een voorleesvrijwilligster is in groepsverband aan het oefenen met voorlezen.

Het derde seizoen van de VoorleesExpress Walcheren is van start gegaan. We beginnen met elf gezinnen in Middelburg en zeventien gezinnen in Vlissingen. Het was weer een hectisch gebeuren om voorleeskinderen en voorlezers te vinden, maar het zaaien begint zijn vruchten af te werpen.

Bekendheid 
De VoorleesExpress begint beetje bij beetje bekend te worden bij de verschillende instanties en het basisonderwijs op Walcheren. Bijvoorbeeld het consultatiebureau, dat bij de start in 2013 nog geen voorleeskinderen kon leveren, heeft nu drie kinderen aangemeld. …

lees verder...
30 oktober 2014 @ 09:36 door | 3 reacties

Kwetsbare mensen

jeugd-boulevard-zonsonderga

Wethouder John de Jonge begon in de raadsvergadering van 16 september, waarin gesproken werd over de bezuinigingen voor de komende jaren, met een analyse van de Vlissingse bevolking. Vlissingen heeft in vergelijking met andere gemeenten een onevenredig groot aantal laag opgeleiden, weinig verdienende inwoners. Vlissingen telt veel meer werklozen en uitkeringsgerechtigden dan andere steden en krijgt om die reden veel minder inkomsten uit gemeentelijke belastingen dan elders. Volgens De Jonge is dit een belangrijke oorzaak voor de zwakke financiële positie …

lees verder...
23 oktober 2014 @ 14:20 door | 2 reacties

Eén landelijke bibliotheekkaart

bibliotheekpas_afbeelding

Wij Zeeuwen zijn al heel lang verwend. In vergelijking met andere provincies genieten wij niet alleen van veel meer zonuren en meer rust, maar ook al decennia lang van één provinciale bibliotheekpas. We zijn het zo gewend, dat het niet eens bijzonder lijkt.

In andere provincies vindt men het echter wel buitengewoon. Het feit dat in Zeeland iedereen elk boek kan lenen, uit welke andere bibliotheek in Zeeland dan ook, is redelijk uniek. Alle bibliotheken in Zeeland spraken al in 1976 …

lees verder...
Realisatie NSIT, ontwerp IDA