BiebBlog

Vlissingen

Bibliotheekmedewerkers
aan het woord

4 juni 2009 @ 09:30 door | 4 reacties

Wat is belangrijk?

lezende-peuterBibliotheek Vlissingen zet zich al bijna 100 jaar in voor de ontwikkeling van Vlissingers door kennisbronnen te verzamelen, mooie romans uit te lenen of mee te zoeken naar antwoorden op vragen.

Voorwaarde
Het is van groot belang dat mensen nieuwsgierig kennis willen nemen van al dat moois, dat wetenschap, kunst en literatuur te bieden heeft. Goed kunnen en graag willen lezen is daarvoor essentieel. Goed kunnen omgaan met al die informatie is ook een belangrijke voorwaarde.

In de praktijk zien we dat in onze multimediale samenleving het lezen erg onder druk staat. Vier op de tien volwassenen hebben grote moeite met het begrijpen van teksten en zes op de tien lezen niet graag.

Mediatheken
Bibliotheek Vlissingen wil dit probleem bij de wortel aanpakken. Door op alle basisscholen van Vlissingen een mediatheek te openen gaan we leerkrachten helpen het lezen en het informatiezoekgedrag te verbeteren. Proeven op twee basisscholen tonen aan dat dit mogelijk is.

Prioriteit
Wat vindt u ervan dat de bibliotheek dit werk voor de jeugd absolute prioriteit geeft? Zo zal binnenkort de bibliobus niet langer in de stad ingezet worden om met de vrijkomende middelen de mediatheken mogelijk te maken. Zo beëindigt de bibliotheek ook de avondopenstelling in het filiaal in Oost-Souburg. Vrijkomende middelen worden ingezet voor diensten op scholen.

Maar er wordt ook geïnvesteerd in kwaliteitsverbetering van de informatieve dienstverlening aan volwassen, zodat u bij het stellen van een vraag ook echt iets hebt aan het verstrekte antwoord. We werken kortom aan gegarandeerde kwaliteit, zodat u kunt bouwen op de informatie die wij verstrekken.

Wat vindt u van deze prioiteiten van de bibliotheek? Ik ben zeer benieuwd naar uw reacties.

Auteur

Rubrieken Overige

Trefwoorden ,

Reageren

4 thoughts on “Wat is belangrijk?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

coded with care by codetikkers.nl, ontwerp IDA