BiebBlog

Vlissingen

Bibliotheekmedewerkers
aan het woord

11 februari 2010 @ 08:30 door | 2 reacties

Hoe tevreden zijn medewerkers?

logo1‘Het goed functioneren van een organisatie staat of valt met de kwaliteit en inzet van medewerkers’, ‘Personeel vormt een steeds belangrijkere P in de marketingmix’, Werknemers zijn interne klanten’. Uitspraken, die aangeven hoe relevant de rol van medewerkers in een organisatie door menigeen wordt gezien. Een rol, die in hoge mate wordt beïnvloed door het werkplezier en de deskundigheid waarmee deze wordt vervuld.

Divers
Er is een breed scala aan definities over wat medewerkertevredenheid is en omvat. Vaak spreken onderzoekers over een zogenaamde ‘attitude’ van medewerkers ten opzichte van hun werk. Attitudes worden gevormd door concrete ervaringen (zoals teleurstellingen of juist successen) en dragen in grote mate bij aan de 2 centrale speerpunten bij een medewerkersonderzoek: betrokkenheid en loyaliteit. Of je houding nu positief of negatief is, het kan de kwaliteit van de dienst/product en de beeldvorming (zowel intern als extern) van een organisatie beïnvloeden!
Welke definitie je ook kiest, het strategisch belang van medewerkers voor een organisatie zal in de een of andere bewoording altijd komen bovendrijven.

Gemeente Vlissingen
Op dit moment houdt de gemeente Vlissingen een uitgebreid medewerkerstevredenheidsonderzoek, dat ondergetekende mede mag verzorgen. De centrale vraag bij dit onderzoek is: in welke mate ben je tevreden over het werken bij de gemeente Vlissingen en hoe vertaalt dit zich in verbeterpunten? Het onderzoek is een vervolg op een eerder onderzoek in 2008. De uitkomsten helpen de beleidsbepalers bij het verbeteren van de werkomstandigheden en de cultuur op het werk en bij het verder invullen van de toekomst van de organisatie. 

Ik ben zeer benieuwd naar uw ervaringen met, of mening ten aanzien van, dit soort onderzoeken. Zinvol, onzin of ….? Ik hoor het graag!

Auteur

Rubrieken Dienstverlening

Trefwoorden ,

Reageren

2 thoughts on “Hoe tevreden zijn medewerkers?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

coded with care by codetikkers.nl, ontwerp IDA