BiebBlog

Vlissingen

Bibliotheekmedewerkers
aan het woord

4 maart 2011 @ 08:00 door | 4 reacties

Tropenjaren

De afgelopen maanden, en nog meer de afgelopen weken, zijn ervaren als echte tropenjaren. Het uitdenken en presenteren van een plan om de bibliotheek ruim een kwart goedkoper te maken, was een ingrijpende gebeurtenis. Want hoe je het ook wendt of keert, elke mogelijke oplossing roept weerstanden op.
Kern van het dilemma is dat er een half miljoen bezuinigd moet worden.Dat is zoveel geld, dat dit niet te besparen valt door op allerlei uitgaven beperkingen op te leggen, de zogenaamde kaasschaafmethode. Een dergelijk bedrag is alleen maar te korten door echt keuzes te maken; door echt met flinke onderdelen van het werk te stoppen.

Emoties
protestDe afgelopen weken is er veel en vaak emotioneel gereageerd op het plan om vaart te zetten achter digitalisering van de dienstverlening en de algemene bibliotheken ’t Spui en filiaal Souburg om te zetten in mediatheken voor de jeugd en wijkbibliotheken voor hen die (nog) niet langs digitale weg van de bibliotheek gebruik willen maken.

Mensen blijken vooral bang te zijn dat de wijkbibliotheken hele kleine, onaantrekkelijke voorzieningen worden, waar slechts een bescheiden keuze aan boeken staat. De één noemt het een ‘bibliobus zonder wielen’ en een ander een ‘grootletterboekgallerij voor dementerende ouderen’. Dat zijn natuurlijk de meest overdreven typeringen, want niemand zal aannemen dat de bibliotheek dergelijke filialen een redelijk alternatief voor de huidige bibliotheken vindt. Alle reacties worden zorgvuldig bijgehouden en zullen zeker meewegen in het verdere traject dat allereerst aanstuurt op definitieve besluitvorming door de gemeenteraad.

Alternatieven
Verreweg de meeste reacties richten zich op de vraag of er alternatieven zijn. En natuurlijk zijn die er. Zo is bijvoorbeeld nagedacht over de mogelijkheid te fuseren met de Zeeuwse Bibliotheek. Dergelijke fusies geven besparingen in het management en ondersteunende diensten, maar niet voor een half miljoen. Daarom zou fusie ook nog andere maatregelen vereisen, zoals sluiting van filiaal Souburg en de mediatheken op de scholen. Vlissingen houdt dan feitelijk alleen ’t Spui over. Het feit dat de Zeeuwse Bibliotheek ook fors moet bezuinigen helpt in dit scenario natuurlijk niet mee.

Daarnaast is nagedacht over het in-stand-houden van ’t Spui in sterk verkleinde vorm, bijvoorbeeld door andere culturele instellingen huisvesting in ’t Spui aan te bieden en zo de huur te delen. Slechts enkele instellingen zouden hun kantoorfunctie in ’t Spui kunnen brengen, maar kunnen bij lange na niet de huur van bijna het gehele pand opbrengen. Ook dat zou weer scherpe bezuinigingen in filiaal en mediatheken vragen.

Waarom deze keuze?
De afgelopen weken is wel duidelijk geworden dat bezuinigingen eigenlijk niet uit te leggen zijn. Of het nu over natuurbehoud, ziektekosten of bijdragen aan peuterspeelzaalwerk gaat, nauwelijks is uit te leggen dat het logisch is dat juist die beleidsvelden gekort worden. Daarom kan de bibliotheek niet anders doen dan uitleggen waarom de bibliotheekcommissie, inmiddels gesteund door het College van Burgemeester & Wethouders, de gepresenteerde oplossing voorstelt. Een goede aanpak, zo menen wij, omdat we er zo in de toekomst beter uit komen met eigentijdse dienstverlening voor de vraag van nu en morgen.

Reageren

4 thoughts on “Tropenjaren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

coded with care by codetikkers.nl, ontwerp IDA