BiebBlog

Vlissingen

Bibliotheekmedewerkers
aan het woord

15 april 2011 @ 08:07 door | 2 reacties

Puzzelen

puzzelenDe afgelopen weken zijn van allerlei kanten veel op- en aanmerkingen gemaakt op de gelanceerde bezuinigingsplannen van de bibliotheek. Die zijn niet aan dovemansoren gericht. Hoewel het nooit zal lukken om dit soort drastische kortingen op het budget op een voor iedereen aangename wijze te verwerken, wordt kritiek serieus genomen.

De afgelopen week zijn alle reacties geïnventariseerd en kort samengevat richt de kritiek zich vooral op de volgende vijf aspecten:

  • ’t Spui mag niet leeg komen te staan;
  • in het centrum moet een (desnoods verkleinde) centrale bibliotheek blijven;
  • wijkbibliotheken moeten een breed aanbod aan boeken blijven bieden met goed begeleidend personeel;
  • doorstroom van personeel mag de bezuinigingen niet te niet doen;
  • bezuinigingen moeten fundamenteel zijn (geen doorschuiven van kosten naar anderen).

Randvoorwaarden
De twee laatstgenoemde punten waren natuurlijk vanaf aanvang ook al uitgangspunt, maar belangrijk is om dit in de plannen goed uit te leggen. Eerstgenoemde drie punten zijn randvoorwaarden, waaraan voldaan moet worden om het draagvlak voor besluitvorming over de aanpak van de bezuinigingen te kunnen krijgen. En dat is geen eenvoudige zaak, want het zijn allen kostenverhogende of extra tijd vragende eisen.

Daarom is besluitvorming van april doorgeschoven naar begin juli. Half concrete plannen kunnen we immers niet aan de gemeenteraad voorleggen. Dat heeft de vervelende consequentie dat onzekerheid voor klanten en personeel langer voortduurt en de uiteindelijke uitvoeringstermijn korter wordt. Maar dat moet dan maar.

Auteur

Rubrieken Overige

Trefwoorden ,

Reageren

2 thoughts on “Puzzelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

coded with care by codetikkers.nl, ontwerp IDA