BiebBlog

Vlissingen

Bibliotheekmedewerkers
aan het woord

29 januari 2015 @ 08:00 door | 2 reacties

Kleuters in de bieb voor het Voorleesontbijt

Voorleesontbijt

Het was gedaan met de rust in de bibliotheek. Op woensdag 21 januari ’s morgens vroeg kwamen kleuters van verschillende Vlissingse basisscholen naar de bieb voor het jaarlijkse voorleesontbijt. Het was de afsluiting van het project: Vaders voor lezen op locatie en eveneens de start van de Nationale Voorleesdagen.

VoorleesVaderverkiezing
Onze directeur Kees benadrukte in zijn speech nog maar eens dat voorlezen leuk en nuttig is, iets om tijd voor vrij te maken. “Vaders hebben laten zien dat voorlezen ook een activiteit …

lees verder...
23 januari 2015 @ 08:00 door | 3 reacties

Twitter wedstrijd Poëzieweek

Twitterwedstrijd_Liefde

‘Toen ik je voor het eerst zag begon mijn gitaar spontaan het hoogste lied te zingen’. Deze tweet ontsprong uit mijn gedachten deze week toen ik werd gevraagd door een collega een tweet te produceren voor onze aanstaande twitter wedstrijd.

Liefde en zingen
In het kader van de Nationale Gedichtendag roepen we u allen op om gedichtjes te twitteren. Het thema is: ‘met zingen is de liefde begonnen’. Wat zou je iemand die je graag mag binnen 140 tekens toedichten? De thema’s …

lees verder...
20 januari 2015 @ 13:21 door | 6 reacties

2015 wordt een zorgelijk jaar

BibliotheekVlissingen

Terwijl kranten om begrijpelijke redenen bol staan van de berichten over bezuinigingen op de zorg, staat Bibliotheek Vlissingen ook voor een ingrijpende financiële taakstelling. Eerder berichtte ik u al over omvang en aanpak ervan. Er zijn inmiddels verschillende scenario’s ontwikkeld, die de komende maanden voor besluitvorming worden voorbereid. Die mogelijke routes moeten voldoen aan de vorige week van kracht geworden Wet Stelsel Openbare bibliotheekvoorzieningen, die op 5 december 2014 in het Staatsblad gepubliceerd werd.

Eerder lichtte ik al toe waarom deze …

lees verder...
16 januari 2015 @ 08:00 door | 11 reacties

Terugblik Vaders Voor lezen Vlissingen

Voorleesfoto

Vaders moeten meer voorlezen! De landelijke campagne Vaders Voor lezen moedigt alle vaders van Nederland aan om zelf vaker een boek te lezen en meer voor te lezen. Bibliotheek Vlissingen haakte het afgelopen jaar hierop aan door op de laatste zaterdag van de maand een voorleesmiddag mèt vaders, vóór vaders en hun kinderen te organiseren.

Bibliotheekvader
Op 15 juni was de aftrap van de Voorlees(O)pa. Onze directeur Kees fungeerde als ‘bibliotheekvader’ als voorbeeldvader. Acht zaterdagen daarna kwamen vaders met hun kinderen naar …

lees verder...
6 januari 2015 @ 12:47 door | 5 reacties

Resultaten van 2014

Welkboek

Nu het nieuwe jaar zijn intrede heeft gedaan, kunnen we terugblikken op de resultaten van het afgelopen jaar.

Het gebruik van de Bibliotheek verschuift al enige jaren van het traditionele lenen van boeken naar stimulering van de taal- en leesontwikkeling en bevordering van digitale vaardigheden en mediawijsheid. En dat is ook zichtbaar in 2014. Het aantal bezoekers aan Bibliotheek Vlissingen bleef in 2014 stabiel met ruim 125.000 mensen. Eind 2014 waren er 14.232 ingeschreven leners (15.116 in 2013) waarvan 49,2% (50,4% …

lees verder...
Realisatie NSIT, ontwerp IDA